Email marketing mailiings

Disclaimer

Het Emailman beeldmerk en het Emailman systeem zijn eigendom van het bedrijf Marketingman. De site en alle gegevens die worden gepubliceerd op deze site, zijn eveneens eigendom van Marketingman.

Deze site geniet bescherming op grond van de Auteurswet, het Benelux verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, en de Databankenwet. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marketingman is het niet toegestaan deze website, dan wel onderdelen daaruit te verveelvoudigen en openbaar te maken, dan wel de site in zijn geheel of voor een gedeelte in een andere site te incorporeren.

Marketingman heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Marketingman acht zich niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie. De op de site geplaatste lezerscommentaren en redactionele artikelen geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender of redacteur. Marketingman is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze uitingen.

 

Contact
© 2009 Emailman  |  Contact   |  Disclaimer   |  Privacy   |  Algemene Voorwaarden  |   Sitemap